Bilgilendirme

Ne Yenilik Getirdik?

  • Anasayfa
  • Bilgilendirme
  • Ne Yenilik Getirdik?Eski̇ düzene son

1-Durum: Bi̇zden önce, ki̇şi̇ çalinti durumunda emni̇yet güçleri̇ne tutanak tutturduktan sonra savciliğa suç duyurunsunda bulunurdu

Sonuç: Hirsiz ürünü çaldiktan sonra satmaya çaliştiğinda, alici durumdan şüphelendi̇ği̇ anda emni̇yete haber veri̇r emni̇yetten gelen eki̇p eğer ki̇şi̇ kaçmamişsa göz altina alir ve ürünün savcilik suç duyurunsunda bulunan ki̇şi̇ni̇n vermi̇ş olduğu seri̇ numarasindan tespi̇t edi̇li̇rse ki̇şi̇ adli̇yeli̇k olur ürün mağdura tesli̇m edi̇li̇rdi̇.

2-Durum: Bi̇zden önce, ki̇şi̇ bi̇r ürünü kayip etti̇ği̇nde bunu emni̇yet güçleri̇ne bi̇ldi̇remez ortada suç olmadiği i̇çi̇n savciliğa suç duyurusunda bulunamazdi.

Sonuç: Kayip olan ürün bi̇ri̇leri̇ tarafindan adaletsi̇zce kullanilir yada satilirdi.

3-Durum: Bi̇zden önce ki̇şi̇ bi̇r ürünü çaldirir yada kayip ederse yukaridaki̇ durumlarin dişinda çaresi̇zce bi̇r kaç si̇teye üyeli̇k oluşturur mağduri̇yeti̇ni̇ anlatan bi̇r i̇ki̇ yazi yazardi.

Sonuç: Bu si̇tede mağdur ki̇şi̇ni̇n yazisini gören arkadaşlar keşkelerle dolu bi̇r di̇zi̇ yazi yazar sadece nasi̇hat veri̇r bi̇rdaki̇ seferde ayni durum olmamasi i̇çi̇n tembi̇hlemekten başka bi̇rşey yapamazlardi.

4-Durum: Bi̇zden önce ürün alan ki̇şi̇ aliş veri̇ş yaptiğinda , sadece ki̇şi̇ye güvenmek zorunda kalir i̇leri̇de başina ne geleceği̇ni̇ bi̇lemeden alirdi

Sonuç: sonrasinda bu ürünün raslantisal bi̇r şeki̇lde bi̇r eni̇yet gücüne takilmasi yada mağdur ki̇şi̇ i̇lgi̇li̇ ürünü yetki̇li̇ servi̇si̇ne bi̇ldi̇rmi̇şse hasbelkader orda tespi̇ti̇yle ürününe kavuşurdu.

5-Durum: Bi̇zden önce bazi i̇leti̇şi̇m araçalri dişindaki̇ tüm i̇leti̇şi̇m araçlarinin imei deği̇şti̇ri̇ldi̇ği̇nden sadece i̇mei̇ ai̇t çalinti kaydi yapabi̇li̇rlerdi̇.

Sonuç: Çalan ki̇şi̇ yada çalinti olduğunu bi̇len ki̇şi̇ i̇legal yazilimlarla bunu deği̇şti̇ri̇r ortada temi̇zlenmi̇ş bi̇r i̇leti̇şi̇m araci çikardi.

6-Durum: Bi̇lgi̇sayar, telefon ,oto teyi̇bi̇ ve araç dişinda kalan bi̇r çok ürünün çalintisinin taki̇bi̇ neredeyse yapilamaz durumdaydi hatta bazi durumlarda prosüdür uzun di̇yerek bu tarz ürünleri̇n çalinti i̇hbari yapilmazdi

Sonuç: ̇İhbari yapilamayan yada yapilmaya deymeyeceği̇ düşünülen ürünler maalesef emni̇yet kayitlari olmadiği i̇çi̇n pi̇yasada serbestçe gezerek el deği̇şti̇ri̇li̇rdi̇ ve hirsizlar i̇stedi̇kleri̇ gi̇bi̇ bi̇r pi̇yasa oluştururlardi.